2D ve 3D Animasyon

Animasyon nedir?

Bir animasyon, hareket yanılsaması yaratmak için hareketsiz görüntelerin kullanımını ve yönetimini içerir. Animasyon oluşturan bir kişiye animatör denir. Animatör, hareketsiz görünteleri yakalamak ve bunları istenen sırada canlandırmak için çeşitli bilgisayar teknolojilerini kullanır. Bir animasyonun geliştirme süreci, tasarım, çizim, mizanpaj tasarlama ve fotoğraf dizileri hazırlama aşamalarını içerir.
Multimedya, nihai bir son ürünle birleştirilen farklı kaynaklardan gelen görsel ve akustik malzemenin birleşimidir. Bir multimedya ürünü metinler, grafikler, sesler, animasyonlar ve videolardan oluşabilir. Multimedya terimi, görüntü ve ses materyallerini tek bir ortak sunumda, örneğin PC’de oynatılabilir.

Modern eğlence endüstrisi Film ve televizyon, animasyon, grafik, ve multimedya alanındaki gelişmeler sayesinde yeni standartlar belirleyebilirdi. Multimedya teknolojileri günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Reklam veya model tasarım kümesi.

Farklı animasyon türleri vardır:

geleneksel animasyonlar (örn. elle çizilmiş animasyonlar)
Stop Motion animasyonlar
Bilgisayar tabanlı animasyonlar
Ayrıca, 2D ve 3D animasyonlar arasında bir ayrım yapılır.

3D animasyon, dijital ortamda üç boyutlu hareketli görüntüler oluşturma işlemidir. 3 boyutlu modeller veya nesneler üyerindeki manipülasyonlar, animasyon veya hareket yanılsaması veren görüntü dizilerini dışa aktarmak için 3 boyutlu yazılımla gerçekleştirilir.

3 boyutlu nesil süreci 4 aşamaya ayrılabilir:

Modelleme
Düzen
Animasyon
Sıva
Modelleme, belirli bir sahne içinde 3 boyutlu nesneler üretme sürecini tanımlayan aşamadır. Düzen ve animasyon aşaması, nesneleri belirli bir sahne içinde konumlandırma ve canlandırma işlemini açıklar.

Yukarıdaki ve diğer bazı bölümlerin dikkatli birleşimi ile üretim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Piyasada çok sayıda farklı yazılım çözümü vardır. Ürün yelpazesi profesyonel üst düzey yazılım çözümlerinden uygun fiyatlı düşük kaliteli sürümlere kadar çeşitli göstermektedir. Sonra iki animasyon arasındaki farkları anlamaya çalışıyoruz.

Derinlik görünümüzdeki farklılıklar.

2D ve 3D animasyon arasındaki en belirgin farklardan biri derinlik veya üç boyutlu özelliklerin temsilidir. 2B animasyon, tüm eylemlerin x ve y ekseninde gerçekleştiği düz bir animasyondur. 3B animasyon durumunda, ekran başka bir z ekseni tarafından genişletilir. Geleneksel 2D animasyonlarla resimler elle çizilir. Her görüntü, önceki görüntüden bazı küçük değişikliklere sahiptir. Bir sekansta oynatıldığında, bu görüntüler bir hareket yanılsaması yaratır. 3D ile her şey bilgisayar yardımı ile yapılır ve bilgisayara ihraç edilir. Önceden oluşturulmuş 3B modellerin yerleşimi ve pozları değiştirilerek oluşturulur. Oluşturulan sahne farklı açılardan izlenebilir.

Yaratılış tekniklerindeki farklılıklar.

2D ve 3D animasyonlu nesneler oluşturmak için farklı teknik türleri vardır ve bu da 2D ve 3D animasyonlar aradındaki diğer büyük farktır. Rotoskopi, anime, Onion Skinning, Twining ve Morphing 2D animasyonlarda en önemli tekniklerdir. 3B animasyonların oluşturulması, görünüm çizimi, görünüm modelleme, tekstüre veya renderleme gibi tekniklerin kullanımını içerir.

3D ve 2D animasyonlar oluşturmak için harcanan zaman.

3D ve 2D animasyonlar oluşturmak için gereken süre tamamen göreve bağlıdır. Çok hızlı bir şekilde oluşturulabilecek bazı görevler varken zaman alan başka görevler de vardır. Süre, müşterinin gereksinimlerine ve animasyonları oluşturmak için kullanılan çeşitli yaratıcı faktörlere de bağlıdır. 3 boyutlu oluşturmanın daha fazla zaman aldığı unutulmamalıdır. Bunun nedeni, uzun ömürlü karakterleri kullanan ayrıntılı bir işlem olmasıdır. 2D animasyonlar ayrıca belirli videolar için hızlı bir şekilde oluşturulabilirken, tüm görev için yapılan çalışma tüm süreç boyunca eşit olarak dağıtılır. 3D animasyonların oluşturulması, animatör ve müşteri arasındaki tüm görevin çok güçlü ve net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bunun nedeni, ilk arma üzerinde çok fazla iş yapılmasıdır. Bu, bilgisayarın animasyon çalışmasını video formatında derlediği prosedürdür, bu biraz zaman alır. 2B animasyon da zaman alır çünkü animatörler 2B animasyondaki karakterler için yeni konumlar ve açılar çizmek zorundadır.

3D ve 2D animasyon arasında seçim yapın

Bireyin görsel tercihleri, 3D ve 2D animasyon arasındaki kararda her zaman önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, seçim sürecini etkileyen zaman faktörü, hedef grup veya bütçe gibi başka faktörler de vardır. Bu nedenle, oluşturulacak animasyon için net hedefler tanımlanmalıdır. Sadece bu temelde bir 2D veya 3D animasyon için veya buna karşı mantıklı bir karar verilebilir.